Jourhem

Vill du vara jourhem åt Tigerharen?

Eftersom vi får in djur från hela landet så behöver vi jourhem på många olika platser. Vi är i stort behov av jourhem som tillfälligt kan ta hand om ett eller flera djur tills vi hittar ett permanent hem.

Skulle du kunna hjälpa till? Läs igenom informationen på den här sidan. När du gjort det, fyll i en jourhemsanmälan så kontaktar vi dig så snart din hjälp behövs!

Vad innebär det att vara jourhem?

För att vi ska kunna ta emot så många hjälpsökande djur som möjligt använder vi oss av jourhem. Det betyder att privatpersoner tar hand om hjälpsökande djur i sitt hem. De djur som vi kommer i kontakt med befinner sig ofta i en akut kritisk situation och därför finns det inte utrymme rent tidsmässigt att finna ett permanent hem direkt till just den individen. Som jourhem kan du hjälpa oss att rädda liv!

Ibland är det också till stor nytta för oss att djuren får mellanlanda i ett jourhem där det får landa, utvecklas och finna sin trygghet igen. Det ger oss möjligheten är att se vilka behov och intressen de olika individerna har. Den informationen ligger sedan till grund för oss när vi söker efter ett permanent hem.

Som jourmatte eller husse står du för alla löpande kostnader för djuret eller djuren som du har i din vård. Det vill säga mat, leksaker, koppel, kattsand och andra tillbehör. Djurhemmet står i de flesta fall för de veterinärkostnader som kan uppkomma, såväl akuta som planerade. En del jourhem betalar själva veterinärkostnader för djuret efter förmåga. Det är en hjälp som vi med stor tacksamhet tar emot eftersom varje insparad krona i djurhemmets kassa går direkt till andra hjälpsökande djur eller till andra jourhem som inte har samma ekonomiska möjligheter.

Vi på djurhemmet bidrar gärna med vår erfarenhet och kunskap om djur till dig som vill vara jourhem. Var inte rädd för att använda oss som en resurs för att kunna göra det så bra som möjligt för djuret i dess jourhem. Vi har mångårig erfarenhet av djur som befinner sig i de här situationerna i livet och delar gärna med oss av den.

Jourhemmet skriver tillsammans med en representant för djurhemmet under ett kontrakt, för att vi ska vara säkra på att vi båda vet vad som gäller för djuret eller djurens vistelse i jourhemmet. Längst ner på sidan kan du läsa punkterna i vårt jourhemskontrakt.

Om djuret inte kan stanna i jourhemmet hjälps vi åt att hitta en annan lösning och ansvaret för detta ligger självklart på oss, men det kan i vissa fall ta lite tid. För att inte tvingas till nödlösningar som sällan är djuren till gagn har vi skrivit in i jourhemskontrakten att vi vill ha en månad på oss att finna en ny lösning för djuret, om det av icke överhängande akut anledning måste flytta från jourhemmet. Detta innebär också att du som är intresserad av att vara jourhem uppmanas till att en gång extra tänka igenom ditt åtagande som jourhem innan du anmäler ditt intresse till oss. Har du någon resa inplanerad, har någon i familjen allergier, hur tror du att övriga djur i hushållet kommer att reagera på nykomlingen, osv.

Jourhemmet får enligt kontraktet inte lämna vidare djuret utan djurhemmets medgivande, även om det är mycket välkommet att du som jourmatte/husse är med och letar efter ett permanent hem. Tillsammans med jourhemmen kan vi vidga vårt nätverk ytterligare och komma i kontakt med nya hem som kan ge våra skyddslingar en trygg och permanent tillvaro.

Som jourhem är det bra att vara inställd på att det kan bli långvarigt, även om det ibland kan gå fort att hitta ett permanent hem! För att det ska bli lättare att hitta ett hem och för att kunna förmedla information om djuret till intresserade adoptörer är det bra om du som jourhem kan skriva och berätta om djuret, dess personlighet och utveckling med jämna mellanrum, och om du kan skicka bilder på djuret till oss.

Det som vi söker hos ett jourhem är framför allt stabilitet och varaktighet. De djur som kommer i kontakt med oss har ofta en trasslig bakgrund och därför behöver de en trygg och stabil miljö, som de inte behöver slitas upp från innan det finns ett permanent hem som väntar på dem. Ett hem där de kan få landa för gott. Vi önskar också av våra jourhem att de ska ha ett stort intresse för djur, en förståelse för att alla djur är individer med olikheter och att ett djur som kommer från en hård start i livet kan ha oönskade beteenden eller problembeteenden som man behöver arbeta med, förhålla sig till och i vissa fall acceptera. Det är viktigt att försöka se lösningar på uppkomna situationer istället för att fokusera på omöjligheten i dem.

De flesta av våra jourhemsplaceringar fungerar dock bra och många är jourhem om och om igen. Detta är något som vi uppskattar mycket då arbetet med etablerade jourhem går väldigt smidigt och vi känner samtidigt stor trygghet i att känna personen som tar hand om våra djur och veta att de där får det bästa de kan önska sig! En del djur stannar för gott i sina jourhem och det är oftast en väldigt bra lösning.

Villkoren i jourhemskontraktet

  • Djuret ska behandlas väl och får inte utsättas för vanvård eller djurplågeri.
  • Jag förbinder mig att förse djuret med mat, omvårdnad och tillsyn.
  • Jag accepterar att Djurhemmet Tigerharen gör återbesökt i jourhemmet.
  • Jag är medveten om att jag inte har äganderätt. Djuret får inte omplaceras, utlånas, bortskänkas eller avlivas utan Djurhemmet Tigerharens tillstånd.
  • Om djuret inte kan vara kvar i jourhemmet har Djurhemmet Tigerharen en månad på sig att hitta en annan lösning för djuret.
  • Jag lovar att inte använda djuret i avel och förbinder mig att se till att inte dräktighet uppstår.
  • Om djuret försvinner, insjuknar eller annan förändring sker ska jag omgående kontakta Djurhemmet Tigerharen.
  • Om Djurhemmet Tigerharen svarar för veterinärvårdskostnader måste jag kontakta djurhemmet för godkännande innan djuret tas till veterinär för förebyggande hälsovård såsom kastrering, vaccinering eller liknande. Behövs dock inte vid akut sjukdom eller skada då veterinär omedelbart ska uppsökas.
  • Djuret kan försäkras på jourhemmets egen bekostnad om så önskas, försäkringen följer då med djuret till nästa hem utan ersättning.
  • Om djuret vanvårdas eller om jag bryter mot någon av ovanstående paragrafer äger Djurhemmet Tigerharen rätt att omedelbart återta djuret.