Om ensamma kaniner och begreppet ”kolonidjur”

Tigerharen får allt som oftast påpekanden om att kaniner inte alls är flockdjur utan ”kolonidjur”, och att detta talar emot att de ska hållas tillsammans med artfränder (vilket är något vi kräver av alla våra kaninadoptörer). Vi har aldrig fått en källa till detta påstående, trots att vi alltid frågar efter det.

Vad är ”kolonidjur”?

Ordet ”kolonidjur” finns (till skillnad från ordet ”flockdjur”) inte med i Svenska Akademiens ordlista. Inom zoologin används begreppet ibland om djur som bin eller myror, liksom om vissa svampdjur som byggs upp av självständiga celler. De här djuren bildar tillsammans en enhet som är så synkroniserad att gruppen nästan är att betrakta som en enda individ. Enligt denna definition borde alltså kolonidjur vara ännu mer beroende av och närstående varandra än vanliga flockdjur. Vi pratar också om kattkolonier i betydelsen en grupp djur som lever tillsammans utan att vara en flock. Här används ordet ”koloni” i betydelsen samling eller grupp. Att katter ibland samlas i grupper gör dem inte till kolonidjur. Katters sociala system har mycket lite gemensamt med både bin, svampdjur och kaniner.

DSCF1686_liten

Vem hittade på det här?

De som oftast sprider idén om att kaniner är kolonidjur, och att det är något annat än flockdjur, är kaninuppfödare. De använder det som skäl till att de ska få hålla och sälja kaniner ensamma. Vår gissning är att någon kaninuppfödare hittat på detta, och sedan har det spritt sig som en modern myt. Det finns absolut ingen vetenskaplig grund för att kaniner skulle vara anpassade för att leva ensamma. Den som vet något om ursprunget till idén att kaniner inte är flockdjur får hemskt gärna höra av sig till info@tigerharen.org! Ett mysterium väntar på sin lösning.

Kaniner är flockdjur

Kaniner är utpräglat sociala djur som lever i flock. I det vilda lever kaniner tillsammans i grupper bestående av en eller flera honor och en eller flera hanar som delar på samma bohåla. När honorna ska föda gräver de en separat håla för sina ungar, men de fortsätter att spendera nästan all sin tid, både i sömn och vaket tillstånd, med sina flockmedlemmar. Flocken hävdar revir mot främmande kaniner, ofta med allvarliga strider. De rör sig över stora ytor, totalt flera kilometer per dag, men alla sover i samma gångsystem varje natt.

DSCF0974

Vad säger lagen?

Att kaniner är sociala är inte samma sak som att de trivs med att tryckas ihop med främlingar i en liten bur. Det är det ingen som gillar, inte heller vi supersociala människor. Tyvärr är burar fortfarande ett vanligt och lagligt sätt att hålla kaniner. Eftersom kaniner är större än de gnagare som hålls som sällskapsdjur, och inte går att ge utrymme på höjden, har djurskyddslagstiftningen gjort en kompromiss genom att det är ett råd, men inte ett absolut tvång, att ha kaniner i par eller grupp. Men även sådana råd är en del av lagstiftningen och ska följas, om det inte finns goda skäl att göra på ett annat sätt. Det här beror inte på att kaniner är mindre sociala än t ex råttor eller marsvin (som inte får hållas ensamma). Det beror på att lagstiftningen bryr sig mer om människors bekvämlighet än djurens behov. Vi tycker att det är helt självklart att kaniners rätt till ett socialt liv är viktigare än människors ”rätt” att ha dem i burar som är så små att varken en eller flera kaniner kan trivas.

 

Andra om begreppet kolonidjur

Det här är några av de svar vi fått när vi frågat kunniga personer om de känner till begreppet kolonidjur, om kaniner innefattas som det, och om det skiljer sig från flockdjur.

”Visst finns det kolonidjur, t ex många koraller och mossdjur. De sitter ihop och har ofta en del av kroppen gemensamt. De sociala insekterna kan också betecknas som kolonier, fast de mera riktigt är familjer. Sen brukar man populärt ibland tala om en ”koloni” av måsar, fladdermöss, backsvalor etc. Men de är egentligen en flock, i zoologisk mening. Samma sak gäller kaniner. På engelska använder man oftare ordet ”colony” om  t ex kaniner eller fladdermöss (och vi får varje dag flera anglicismer in i svenskan), men det bör man helst inte göra på svenska.” Sverre Sjölander, professor i zoologi

”Nej, vi skiljer inte på flock- och kolonilevande djur. Kolonin är en slags flock. Att hålla kaniner ensamma är inte i enlighet med deras naturliga beteende.”Per Jensen, professor i etologi

”Det är en intressant fråga som jag själv många gånger sökt svar på. Jag vet uppriktigt inte sagt var begreppet koloni kommer ifrån och vad det egentligen betyder. Min tolkning har varit att en koloni är en något mindre flock. Jag har tyckt att begreppet varit onödigt och jag själv säger/skriver “flock”, vilket har givit en del reaktioner.

Att kaniner ska leva ensamma för att de är “koloni-djur” tycker jag är befängt. Så mycket är säkert att en koloni inte består ev endast en individ.

Sen kan man diskutera svårigheterna med att få kaniner att samsas och om en kanin kan betrakta människor som flock/kolonimedlemmar. Fast det är en annan fråga.

Jag önskar jag kunde ge dig ett bättre svar men summan av det hela är att kaniner inte är solitärt levande djur. De lever i grupp, vare sig man kallar gruppen flock, koloni eller något annat.” – Marianne Tornvall,
Legitimerad veterinär

Här kan du läsa om hur du tar hand om kaniner på bästa sätt och vilka krav vi ställer på dig som adopterar från Tigerharen. Läs också gärna vår fördjupningsartikel om kaniners beteenden och behov.

18 kommentarer » Skriv en kommentar

 1. Uttrycket kolonidjur kommer från uttrycket kaninkoloni. I den vilda kaninkolonin lever honor och ungar, medan hannarna lever i utkanten av kolonin. Kaninerna har en strikt hierarki och privata utrymmen. Menar du att ni har okastrerade djur, flera hannar och flera honor, tillsammans i samma hägn?

 2. Tipsar dig om denna dokumentär: http://www.svt.se/varldens-natur/ Där får vi veta exakt hur det går till i en kaninkoloni. Det finns några små faktafel i dina texter som du kan rätta efter att ha sett denna dokumentär dessutom kanske du kan fylla på ny nyttig fakta :) Väldigt intressan!

  • Hej!

   Det var några saker i dokumentären som inte riktigt stämde tyvärr, men det är fint att se hur de lever under jord. Det blir ju aldrig samma sak när människor stänger in och begränsar, som här med gjutna och upplysta hålor. De flesta honor lämnar huvudhålan för att gräva en separat håla åt sina ungar.

   Mvh Lena, Tigerharen

 3. Jag läser just nu boken ”Kaniner, lyckliga o friska” av Monika Wegler. Och jag är så glad att den finns på de flesta bibliotek här i umeå, för där står det tydligt i första kapitlet att kaniner ska ha sällskap av andra kaniner!

 4. Att kaniner bråkar vid hopsläpp kan väl ha att göra med att de växer upp ensamma. Även ungar som bara bott i en bur och sen direkt till en koloni (mindre flock) har ju bara sett sin mamma och inte hur hon interagerar med andra kaniner. Har de sen suttit ensamma ett tag så vänjer de sig vid det och får svårare att ”prata” med andra, vänjer sig vid att inte ta hänsyn till någon. Och då blir det bråk tills de lär sig det.

  Men växer de upp i en grupp med vuxna individer så fostras de på ett annat sätt, de ser hur mamman interagerar med andra vuxna kaniner, kanske halvvuxna ungar osv. Och de bemöts av vuxna som inte är deras mammor. Hanar brukar tex vara väldigt snälla mot kaninungar men även bemöta dem annorlunda än honor.

  Jag föder upp kaniner i grupp. En del går inte ihop, men för varje generation blir ungarna mindre benägna att bråka med andra. De som växt upp i lite större grupper (3-5 stycken eller med halvvuxna syskon) accepterar nya kaniner ganska oproblematiskt. Men nya kaniner utifrån som växt upp i bur har svårare att sköta sig.

  Jag har funderingar på ett experiment med två grupper av kaniner som inte lär känna varandra alls på något sätt, och sedan se hur de reagerar på nya flockmedlemmar med vana av att bo i grupp (jämfört med när en ny burkanin kommit in i gruppen), genom att flytta över ett ungdjur åt vardera hållet. Jag tror att det kan ligga i kaniners intresse om det finns fog för att hävda att deras uppfostran är det som gör att de bråkar, och inte att de naturligt lever ensamma eller nåt. Det är ingen anledning att fortsätta hålla dem ensamma, men kanske att börja föda upp på ett bättre sätt. Speciellt när folk gärna håller frigående kaniner i grupp mer och mer.

  Har svårt att förstå varför de ska bo i burar. Förutom ensamheten… att sitta i en bur hela livet och aldrig kunna göra ett riktigt glädjeskutt, ta en språngmarsch eller resa sig på tå med öronen uppåt.. Obegripligt att det är ok.

 5. Du anser inte att det finns en helt naturlig förklaring till att okastrerade kaniner ofta bråkar när man sätter ihop dem? Speciellt hanar som gärna har ihjäl varandra. Jag säger inte att kaniner inte är flockdjur, det är de. Men ”flockdjur” är enbart ett begrepp om djur som lever med djur av samma art. Alla flockdjur fungerar inte likadant. Kaniner fungerar inte som marsvin, vilket du får det att låta. Du har lika få och dåliga källor på att kaniner lever som marsvin, som jag har på att de inte lever så. Jag går dock på ren logik vilket du inte gör. Tänk om lite, tack.

  • Att okastrerade individer bråkar är något som förekommer bland de flesta flockdjur även i det vilda. Det är inte ett argument för att hålla de ensamma. Våra källor vi anger i den här artikeln är bland annat en känd etolog och zoolog. De är alltså personer som är experter på området. Vilka källor som finns för att kaniner är ”kolonidjur” har vi fortfarande inte fått. Jag har uppmanats att kontakta SKAF, vilket jag gjort och fått svaret att de inte är det. Och precis som vi skriver att kolonidjur främst används för att beskriva tex svampdjur. Du säger att du går på logik. Hur kan det vara logiskt att ett flockdjur ska hållas ensam? Enligt logik och mer än 10 års erfarenhet av att låta kaniner leva i flock kan jag konstatera att det är så de mår bäst. Jag har aldrig varit med om att de lemlästat varandra som de som däremot ALDRIG haft kaniner i grupp påstår att de gör. Vi har just nu en flock med kaniner som kommer från olika håll, och där alla tidigare levt ensamma. I den flocken finns tre kastrerade hanar och allihopa fungerar bra ihop. De äter tillsammans, putsar varandra och vilar bredvid varandra. Hur är det då logiskt att skilja dem åt för att någon med en väldigt omodern djursyn anser det?

   • Va? Läste du ens vad jag skrev? Jag har inte sagt att de ska hållas ensamma, var fick du det ifrån? Jag har sagt att de är flockdjur – men jag har sagt att du får det att låta som att det är lika lätt att sätta ihop två kaniner som två marsvin eller råttor, vilket inte stämmer rent logiskt i och med sätter du ihop två främmande kaniner (okastrerade) med varandra blir det oftast bråk. Ibland fungerar det inte ens att para ihop kaniner. Det kanske du borde skriva i texten – jag tycker din text får det att låta lättare än vad det egentligen är. De källor du hänvisar till säger enbart att kaniner är flockdjur och gillar sällskap, men inte exakt hur flockarna fungerar, att de fungerar lika som hos marsvin, råttor etc. Men har du en sådan källa så visst – låt mig gärna se den. Och uppenbarligen fungerar inte flockarna likadant om man tittar på hur det ser ut. Jag har ingen källa på det heller men som sagt – ren logik.

    • Artikeln handlar just om att begreppet används för att hålla de ensamma. Och vad är det du argumenterar emot om du inte tycker det? Det är ofta lätt att sätta ihop kaniner. Men att sätta ihop två okastrerade hanar är en onödig risk att ta, även om jag även har exempel på där det fungerat. Vi rekommenderar det inte heller. Du kan läsa mer om hur vi rekommenderar att kaniner får leva här. Vi skriver inte heller någonstans att kaniners sociala liv fungerar precis som råttor eller marsvins, men att kaniner inte är mindre sociala. Vad har du för erfarenhet av att introducera kaniner för varandra och låta dem leva tillsammans? Du kan fortsätta hävda att det är logiskt att det skulle vara svårare än med andra djur. Men jag har som sagt stor erfarenhet av att just introducera och ha dem tillsammans. Eftersom vår verksamhet går ut på att omplacera djur får vi ofta in nya och då behöver vi just introducera dem för varandra. Jag förstår faktiskt inte hur du kan argumentera mot mig om att detta inte fungerar, som att jag inte skulle ha någon kunskap om det. Vi har hos mig just nu två flockar, jag har haft många innan dem. Varför skulle jag lyssa på de som inte har den erfarheten? Som gjort ett försök att sätta ihop kaniner en eller några enstaka gång och bestämt sig för att det misslyckades?

    • Titta gärna också lite på de bilder vi har på våra kaniner, det är ett bevis på att de kan leva tillsammans. Vi har också flera videoklipp på vimeo på några flockar vi haft.

     • Nej du har inte direkt skrivit det, men du får det att LÅTA som att det är lika enkelt. Jag tror att folk lätt kan tolka det som att dessa djur fungerar likadant. Bara för att man ifrågasätter dig lite behöver det väl inte betyda att jag säger att kaniner är kolonidjur och trivs ensamma? Behöver det betyda att jag tycker att allt du säger är fel, bara för att jag påpekar och ifrågasätter lite hur du byggt upp texten…?

      Man kan kastrera hanar ja, men då går det emot om hur de lever i naturen. Så du kan inte jämföra din kaninhållning med hur de ser ut i naturen tycker jag.

      Du verkar anta att jag är en sådan som aldrig testat att ha kaniner ihop, alternativt enbart försökt en gång. Så jag kan berätta att jag har 18 års erfarenhet av kaniner och har både haft de som trivs ihop och de som avskyr varandra. Jag har lika lång erfarenhet av marsvin och där har jag aldrig upplevt problem. Jag tycker absolut att kaniner ska gå ihop i första hand men det är inte alltid det går och hur anser du att man ska göra med avelshanar förresten?

      Jag säger bara att du får det att låta enklare än vad det ofta är. Det är DET jag försöker säga att du kanske borde nämna i texten… kanske länka till samma sida som du länkade mig nu? Samt utveckla den texten lite mer.

      Men du verkar inte riktigt kunna förstå vad jag menar samt tro att jag är någon djurplågare så därför sätter jag punkt och inte skriver mer.

      • Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det när du ber oss tänka om. Men det är ju bra om du håller med oss om kaniner ska få leva med artfränder. Ang. avelshanar så anser vi att en inte ska avla. Det finns redan fler kaniner än det finns hem till, och vi borde ta ansvar för att ge dem hem i första hand. På vilka ytor har kaninerna du satt ihop fått träffas, har det varit en neutral plats? Det är klart att det inte går bra om det är för litet. Vi rekommenderar att ett hägn ska vara minst 6kvm. Kaniner behöver stora ytor att röra sig på för att deras muskler inte ska förtvina, vilket är väldigt vanligt bland de som tvingas bo i bur. Jag antar inte att du är djurplågare, men jag antar att du inte har kaniner på ett sätt jag skulle tycka är lämpligt. Hade du det tror jag inte du haft samma åsikt, och jag tror inte din erfarenhet skulle vara att det är vanligt att de slåss och inte kommer överens. Självklart fungerar inte alla individer ihop. Men gör de inte det fungerar det alltid med en annan kompis. Vi länkar till våra krav på adoptörer och där berättar vi också mer samt länkar till den text jag nu länkade. Men jag ska lägga till det i texten om det är så att det är svårt att hitta till den.

       • Braaa att du nu inser att jag inte är helt emot dig;) Jag har haft ytor på 6-10 kvadrat (hagar). Även låtit dom mötas när jag haft dom ute i sele. Ibland har det gått, ibland inte. Jag vet att jag är långt ifrån ensam om de erfarenheterna. Jättebra dock att det brukar gå bra för dig då det måste bli lite krångligt att ha kaniner separat när man har omplaceringshem (och därmed troligtvis en massa djur) Det är jättemysigt att se kaniner ihop, putsa varandra och sova bredvid varandra, det är trist att min nuvarande hona inte verkar vilja ha det så. Men hon får träffa andra kaniner genom galler åtminstone. Alltid något^^ Kan hålla med om att det avlas för mycket, men man kan ju inte sluta avla helt.. menmen. Kanonbra att du ska ändra i texten!

 6. Mycket bra att ni påpekar detta, när jag var yngre och fick en kanin var jag inte medveten om detta, och tyvärr var inte heller mina föräldrar det, därför undrar jag en sak, om man har en äldre okastrerad hankanin, som lever ute året runt med gott om plats, vad är det bästa man kan göra nu, när kaninen redan är 8 år, visserligen har han flera timmar om dagen sällskap av oss i familjen men självklart är det ingenting jämfört med en annan kanin dygnet runt, så vad rekommenderas!?

  • Det är inte så lätt med äldre kaniner, då sövning och kastrering innebär en risk. Men om han är frisk i övrigt så tycker jag att ni ska kastrera honom och adoptera en hona som sällskap. Kastrerade hanar och honor är ofta lätta att sätta ihop. Kanske kan ni ta två honor på en gång så slipper det bli en ny ensam kanin om er pojke inte lever så länge till. Försök hitta en erfaren veterinär, gärna som söver med gas, och håll noggrann uppsikt över honom den första tiden efter kastreringen så kommer det säkert gå bra!

 7. Vilket bra inlägg! En seglivad myt som måste bort.
  Däremot tycker jag att ni förenklar det hela genom att kräva att alla era kaniner ska komma till ett hem där det ska finnas artfränder. Om man har sin kanin helt lös inomhus blir den en del av familjen och får massor med närhet och social samvaro trots att den är ”ensam” kanin. Det kan liknas med att äga en hund. De är ju också utpräglade flockdjur men människan blir istället flocken. Så har jag själv haft mina senaste kaniner och genom att kräva att de ska ha sällskap riskerar ni att sortera bort de mest ansvarstagande kaninägarna, dvs de som vägrar sätta sin kanin i bur.

  • Har en inte någon kanin sen tidigare så vill vi att de kaniner som flyttar får med minst en kompis. Det är då kaniner som vi vet fungerar ihop. Men vår erfarenhet är att det är väldigt sällan kaniner inte kommer överens. Vi har flera som adopterat där en av kaninerna sen dött och som då adopterat en ny kompis, vilket har fungerat bra. Vi vill också att kaninerna ska få leva utomhus då de behöver möjlighet att gräva. Visst gör våra krav att vi sorterar bort många hem, men det är för kaninernas skull. Och förhoppningsvis ger det en tankeställare till de som är intresserade av att skaffa kaniner. Vårt mål är inte en stor omsättning av djur, utan att verkligen hjälpa dem till ett bra hem. Och även att tydligt tala om hur långt vi tycker att det är ok att kompromissa för att hålla djur i fångenskap.

  • Vad menar du Sofia H? Inte går du väl ut med din kanin till andra kaninägande kompisar för att låta kaninerna umgås lite med artfränder? 😉

   (Själv tycker jag att man i så lång utsträckning som möjligt ska ha minst två hundar. Jag har haft en hund tillbaka i tiden och kan konstatera vilken skillnad det är att ha två…. Vilket utbyte de har av varandra! Och om jag nu har en (1) hund, så skulle jag se till att den fick träffa andra hundar regelmässigt.)

Kommentera

Obligatoriska fält är markerade med en * .